Chia sẻ lên:
Bulong lục giác thép 8.8 10.9 12.9

Bulong lục giác thép 8.8 10.9 12.9

Nơi sản xuất:
Trung Quốc/ Đài Loan
Giá sản phẩm:
Theo quy cách
Đặt hàng tối thiểu:
Theo từng quy cách
Khả năng cung cấp:
Theo yêu cầu
Hình thức thanh toán:
Tiền mặt / Chuyển khoản
Giao hàng/ thời gian:
Toàn quốc

Mô tả chi tiết

LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU COL DIN 7991

Quy cách như sau:
M3 x 0.6   M4 x 0.6    M5 x 0.8   M6 x 0.8    M8 x 1      M10 x 1.6   M12 x 2    M14 x 3    M16 x 3     M20 x 5
M3 x 0.8   M4 x 0.8    M5 x 1      M6 x 1       M8 x 1.6   M10 x 2      M12 x 3    M14 x 4    M16 x 4     M20 x 6
M3 x 1      M4 x 1       M5 x 1.2   M6 x 1.2    M8 x 2      M10 x 2.5   M12 x 4    M14 x 5    M16 x 5     M20 x 8
M3 x 1.2   M4 x 1.2    M5 x 1.6   M6 x 1.6    M8 x 2.5   M10 x 3      M12 x 5   M14 x 6     M16 x 6     M20 x 10 (RS)
M3 x 1.6   M4 x 1.6    M5 x 2      M6 x 2       M8 x 3      M10 x 4      M12 x 6                     M16 x 8      M20 x 10 (RL)
M3 x 2      M4 x 2       M5 x 2.5   M6 x 2.5    M8 x 3.5   M10 x 5      M12 x 7                     M16 x 10 (RS)    M20 x 12
                                  M5 x 3       M6 x 3       M8 x 4      M10 x 6      M12 x 8                     M16 x 10 (RL)    M20 x 15
                                                    M6 x 4       M8 x 5      M10 x 7      M12 x 10 (RS)          M16 x 12
                                                    M6 x 5       M8 x 6      M10 x 8                                        M16 x 15
                                                    M6 x 6       M8 x 7      M10 x 10(RS)                          

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bulong lục giác thép 8.8 10.9 12.9
Bulong lục giác thép 8.8 10.9 12.9
Bulong lục giác ngoài thép 8.8 10.9 12.9 (RS)
Bulong lục giác ngoài thép 8.8 10.9 12.9...
Bulong lục giác ngoài thép 8.8 10.9 12.9 (RL, RS)
Bulong lục giác ngoài thép 8.8 10.9 12.9...
01
01
Bulong lục giác trụ tròn thép 8.8 10.9 12.9 (RS)
Bulong lục giác trụ tròn thép 8.8 10.9 1...
Lục giác chìm đầu mo thép 8.8 10.9 12.9
Lục giác chìm đầu mo thép 8.8 10.9 1...
Lục giác chìm thép 8.8 10.9 12.9
Lục giác chìm thép 8.8 10.9 12.9