Chia sẻ lên:
Bulong lục giác trụ tròn thép 8.8 10.9 12.9 (RL)

Bulong lục giác trụ tròn thép 8.8 10.9 12.9 (RL)

Nơi sản xuất:
Trung Quốc/ Đài Loan
Giá sản phẩm:
Theo quy cách
Đặt hàng tối thiểu:
Theo từng quy cách
Khả năng cung cấp:
Theo yêu cầu
Hình thức thanh toán:
Tiền mặt / Chuyển khoản
Giao hàng/ thời gian:
Toàn quốc

Mô tả chi tiết

LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ (RS, RL)

Quy cách như sau:
M6 x 1p2    M8 x 1p6   M10 x 1.6    M12 x 2p5   M14 x 3     M16 x 4     M20 x 5       M24 x 8
M6 x 1p6    M8 x 2       M10 x 2       M12 x 3       M14 x 4      M16 x 6    M20 x 6       M24 x15
M6 x 2        M8 x 2p5   M10 x 2p5   M12 x 4       M14 x 5      M16 x 7    M20 x 6P5   M24 x 20
M6 x 2p5    M8 x 3       M10 x 3       M12 x 5       M14 x 6      M16 x 8    M20 x 7
M6 x 3        M8 x 4       M10 x 3p5   M12 x 6       M14 x 7      M16 x 10  M20 x 8
M6 x 3p5    M8 x 5       M10 x 4       M12 x 7       M14 x 8      M16 x 11  M20 x 10
M6 x 4        M8 x 6       M10 x 5       M12 x 8       M14 x 9      M16 x 12  M20 x 12
M6 x 5        M8 x 7       M10 x 6       M12 x 10     M14 x 10    M16 x 13  M20 x 15
                   M8 x 8       M10 x 7       M12 x 12     M14 x 11    M16 x 14  M20 x 16
                   M8 x 10     M10 x 8       M12 x 13     M14 x 12    M16 x 15  M20 x 17
                   M8 x 12     M10 x 10     M12 x 14     M14 x 15   
                                     M10 x 12     M12 x 15
                                     M10 x 13     M12 x 16
                                     M10 x 14     M12 x 19

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
01
01
Ốc Lục Giác Trong Đầu Bằng 02
Ốc Lục Giác Trong Đầu Bằng 02
Bulong lục giác trụ tròn thép 8.8 10.9 12.9 (RL)
Bulong lục giác trụ tròn thép 8.8 10.9...