Chia sẻ lên:
BULONG ĐẦU DÀY XI ĐEN, XI TRẮNG

BULONG ĐẦU DÀY XI ĐEN, XI TRẮNG

Nơi sản xuất:
Việt Nam/ Trung Quốc
Giá sản phẩm:
Theo quy cách
Đặt hàng tối thiểu:
Theo từng quy cách
Khả năng cung cấp:
Theo yêu cầu
Hình thức thanh toán:
Tiền mặt / Chuyển khoản
Giao hàng/ thời gian:
Toàn quốc

Mô tả chi tiết

 BULONG ĐẦU DÀY

Chất liệu: Sắt Xi Đen, Xi Trắng

Quy cách:

   M5 x 10      M6 x 10    M7 x 20     M10 x 20     M14 x 30       M18 x 40      M22 x 60

   M5 x 15      M6 x 15    M7 x 30     M10 x 25     M14 x 40       M18 x 50      M22 x 70

   M5 x 20      M6 x 20    M7 x 40     M10 x 30     M14 x 50       M18 x 60      M22 x 80

   M5 x 25      M6 x 25    M7 x 50     M10 x 40     M14 x 60       M18 x 70      M22 x 100

   M5 x 30      M6 x 30    M7 x 60     M10 x 50     M14 x 70       M18 x 80      M22 x 120

   M5 x 40      M6 x 35                      M10 x 60     M14 x 80       M18 x 100    M22 x 150

   M5 x 50      M6 x 40    M8 x 15     M10 x 70     M14 x 100     M18 x 120

   M5 x 60      M6 x 50    M8 x 20     M10 x 80     M14 x 120     M18 x 150

                         M6 x 60    M8 x 25     M10 x 100   M14 150

                      M6 x 70    M8 x 30     M10 x 120                         M20 x 40

                      M6 x 80    M8 x 35     M10 x 150    M16 x 30      M20 x 50

                      M6 x 100  M8 x 40     M10 x 180    M16 x 40      M20 x 60

                      M6 x 120  M8 x 50     M10 x 200    M16 x 50      M20 x 70

                      M6 x 150  M8 x 60                          M16 x 60      M20 x 80

                                       M8 x 70     M12 x 20     M16 x 70       M20 x 100

                                       M8 x 80     M12 x 25     M16 x 80       M20 x 120

                                       M8 x 90     M12 x 30     M16 x 100     M20 x 150

                                       M8 x 100   M12 x 40     M16 x 120

                                       M8 x 120   M12 x 50     M16 x 150

                                       M8 x 150    M12 x 60

                                       M8 x 200    M12 x 70   

                                                                        M12 x 80   

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
BULONG INOX 201, 304
BULONG INOX 201, 304
BULONG ĐẦU DÙ CỔ VUÔNG
BULONG ĐẦU DÙ CỔ VUÔNG
BULONG ĐẦU DÀY XI ĐEN, XI TRẮNG
BULONG ĐẦU DÀY XI ĐEN, XI TRẮNG
CÙM OMEGA INOX, SẮT ,XI
CÙM OMEGA INOX, SẮT ,XI
CÙM TREO ỐNG NƯỚC
CÙM TREO ỐNG NƯỚC
CÙM U, Sắt Xi, Inox 201,304
CÙM U, Sắt Xi, Inox 201,304
KẸP XÀ GỒ
KẸP XÀ GỒ
ỐC LỤC GIÁC MO
ỐC LỤC GIÁC MO
TÁN LIỀN LONG ĐỀN INOX
TÁN LIỀN LONG ĐỀN INOX
VÍT GỔ ĐẦU BẰNG INOX
VÍT GỔ ĐẦU BẰNG INOX
VÍT THẠCH CAO
VÍT THẠCH CAO
VÍT TỰ KHOAN ĐẦU BẰNG INOX
VÍT TỰ KHOAN ĐẦU BẰNG INOX
VÍT TỰ KHOAN ĐẦU DÙ INOX
VÍT TỰ KHOAN ĐẦU DÙ INOX
VÍT TỰ KHOAN ĐẦU TRÒN INOX
VÍT TỰ KHOAN ĐẦU TRÒN INOX
BULONG LỤC GIÁC TRỤ TRÒN INOX 201, 304
BULONG LỤC GIÁC TRỤ TRÒN INOX 201, 304
ỐC LỤC GIÁC ĐẦU BẰNG INOX 201,304
ỐC LỤC GIÁC ĐẦU BẰNG INOX 201,304
ỐC SIẾT CÁP SẮT, INOX 304, INOX 201
ỐC SIẾT CÁP SẮT, INOX 304, INOX 201
TẮC KÊ MÓC SẮT, INOX 304, 201
TẮC KÊ MÓC SẮT, INOX 304, 201
TẮC KÊ INOX 304, INOX 201
TẮC KÊ INOX 304, INOX 201
TẮC KÊ SẮT
TẮC KÊ SẮT
TÁN CHUỒN
TÁN CHUỒN
TÁN Ecu INOX 201, 304
TÁN Ecu INOX 201, 304
TÁN KEO INOX
TÁN KEO INOX
TÁN BẦU INOX 201,304
TÁN BẦU INOX 201,304
MA NI INOX 304
MA NI INOX 304
ỐNG NỐI LỤC GIÁC
ỐNG NỐI LỤC GIÁC
ỐNG NỐI TRÒN SẮT, INOX 201, INOX 304
ỐNG NỐI TRÒN SẮT, INOX 201, INOX 304
ỐC ĐẦU BẰNG INOX
ỐC ĐẦU BẰNG INOX
ỐC ĐẦU DÙ INOX
ỐC ĐẦU DÙ INOX
ỐC ĐẦU TRÒN INOX 304, INOX 201, SẮT XI TRẮNG
ỐC ĐẦU TRÒN INOX 304, INOX 201, SẮT XI...
TĂNG ĐƠ INOX 304
TĂNG ĐƠ INOX 304
TY REN KẼM 2 ĐẦU THÉP 4.6, 8.8, 10.9, INOX 201, 304THE
TY REN KẼM 2 ĐẦU THÉP 4.6, 8.8, 10.9, IN...
TY REN
TY REN
VÍT BẮN NGÓI
VÍT BẮN NGÓI
VÍT BẮN TÔN SẮT, INOX
VÍT BẮN TÔN SẮT, INOX