Chia sẻ lên:
BULONG THÂN LỚN LIÊN KẾT

BULONG THÂN LỚN LIÊN KẾT

Nơi sản xuất:
Việt Nam/ Trung Quốc/Hàn quốc
Giá sản phẩm:
Theo quy cách
Đặt hàng tối thiểu:
Theo từng quy cách
Khả năng cung cấp:
Theo yêu cầu
Hình thức thanh toán:
Tiền mặt / Chuyển khoản
Giao hàng/ thời gian:
Toàn quốc

Mô tả chi tiết

   BULONG THÂN LỚN LIÊN KẾT

 Vật liệu: Thép đen, mạ kẽm

Quy cách:

M16 X 100             M18 X 100                    M20 X 100                M22 X 100             M24 X 80            M27 X 80         M30 X 80

M16 X 120             M18 X 120                    M20 X 120                M22 X 120             M24 X 100          M27 X 100       M30 X 100

M16 X 140             M18 X 140                    M20 X 140                M22 X 140             M24 X 120          M27 X 120       M30 X 130

M16 X 150             M18 X 150                    M20 X 150                M22 X 150             M24 X 150          M27 X 120       M30 X 120

M16 X 160             M18 X 160                    M20 X 160                M22 X 160             M24 X 180          M27 X 180       M30 X 180

M16 X 180             M18 X 180                    M20 X 180                M22 X 180             M24 X 200          M27 X 200       M30 X 200

M16 X 200             M180 X 200                  M20 X 200                M22 X 200             M24 X 220          M27 X 220       M30 X 220

M16 X 220             M180 X 220                  M20 X 220                M22 X 220             M24 X 250          M27 X 250       M30 X 250

M16 X 250             M180 X 250                  M20 X 250                M22 X 250             M24 X 300          M27 X 300       M30 X 300

M16 X 280             M180 X 280                  M20 X 280                M22 X 280             M24 X 350          M27 X 350       M30 X 350

M16 X 300             M180 X 300                  M20 X 300                M22 X 300             M24 X 400          M27 X 400       M30 X 400

M16 X 320             M180 X 320                  M20 X 320                M22 X 320             M24 X 450           M27 X 450      M30 X 450

M16 X 350             M180 X 350                  M20 X 350                M22 X350              M24 X 500           M27 X 500      M30 X 500

M16 X 380             M180 X 380                  M20 X 380                M22 X 380             M24 X 550           M27 X 550      M30 X 550

M16 X 400             M180 X 400                  M20 X 400                M22 X 400             M24 X 600

M16 X 420             M180 X 420                  M20 X 420                M22 X 420             M24 X 700

M16 X 450             M180 X 450                  M20 X 450                M22 X 450

M16 X 480             M180 X 480                  M20 X 480                M22 X 480

M16 X 500             M180 X 500                  M20 X 500                M22 X 500

                               M180 X 520                 M20 X 520                 M22 X 520

                               M180 X 550                 M20 X 550                 M22 X 550

                               M180 X 580                 M20 X 580                 M22 X 580

                              M180 X 600                  M20 X 600                 M22 X 600

 

BULONG THÂN NHỎ XI

 Vật liệu: Xi đen, mạ kẽm

Quy cách:

M22 X 50                      M24 X 50                  M27 X 60                   M30 X 60

M22 X 60                      M24 X 60                  M27 X 70                   M30 X 70

M22 X 70                      M24 X 70                  M27 X 80                   M30 X 80

M22 X 80                      M24 X 80                  M27 X 100                 M30 X 100

M22 X 100                    M24 X 100                M27 X 120                 M30 X 120 

M22 X 120                    M24 X 120                M27 X 150                 M30 X 150

M22 X 150                    M24 X 150

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
01
01
02
02
BULONG THÂN LỚN LIÊN KẾT
BULONG THÂN LỚN LIÊN KẾT
04
04
05
05