Chia sẻ lên:
Bulong LK thân lớn

Bulong LK thân lớn

Nơi sản xuất:
Việt Nam/ Trung Quốc/Hàn quốc
Giá sản phẩm:
Theo quy cách
Đặt hàng tối thiểu:
Theo từng quy cách
Khả năng cung cấp:
Theo yêu cầu
Hình thức thanh toán:
Tiền mặt / Chuyển khoản
Giao hàng/ thời gian:
Toàn quốc

Mô tả chi tiết

   BULONG THÂN LỚN LIÊN KẾT

 Vật liệu: Xi đen, mạ kẽm

Quy cách:

M16 X 100             M18 X 100                    M20 X 100                M22 X 100             M24 X 80            M27 X 80         M30 X 80

M16 X 120             M18 X 120                    M20 X 120                M22 X 120             M24 X 100          M27 X 100       M30 X 100

M16 X 140             M18 X 140                    M20 X 140                M22 X 140             M24 X 120          M27 X 120       M30 X 130

M16 X 150             M18 X 150                    M20 X 150                M22 X 150             M24 X 150          M27 X 120       M30 X 120

M16 X 160             M18 X 160                    M20 X 160                M22 X 160             M24 X 180          M27 X 180       M30 X 180

M16 X 180             M18 X 180                    M20 X 180                M22 X 180             M24 X 200          M27 X 200       M30 X 200

M16 X 200             M180 X 200                  M20 X 200                M22 X 200             M24 X 220          M27 X 220       M30 X 220

M16 X 220             M180 X 220                  M20 X 220                M22 X 220             M24 X 250          M27 X 250       M30 X 250

M16 X 250             M180 X 250                  M20 X 250                M22 X 250             M24 X 300          M27 X 300       M30 X 300

M16 X 280             M180 X 280                  M20 X 280                M22 X 280             M24 X 350          M27 X 350       M30 X 350

M16 X 300             M180 X 300                  M20 X 300                M22 X 300             M24 X 400          M27 X 400       M30 X 400

M16 X 320             M180 X 320                  M20 X 320                M22 X 320             M24 X 450           M27 X 450      M30 X 450

M16 X 350             M180 X 350                  M20 X 350                M22 X350              M24 X 500           M27 X 500      M30 X 500

M16 X 380             M180 X 380                  M20 X 380                M22 X 380             M24 X 550           M27 X 550      M30 X 550

M16 X 400             M180 X 400                  M20 X 400                M22 X 400             M24 X 600

M16 X 420             M180 X 420                  M20 X 420                M22 X 420             M24 X 700

M16 X 450             M180 X 450                  M20 X 450                M22 X 450

M16 X 480             M180 X 480                  M20 X 480                M22 X 480

M16 X 500             M180 X 500                  M20 X 500                M22 X 500

                               M180 X 520                 M20 X 520                 M22 X 520

                               M180 X 550                 M20 X 550                 M22 X 550

                               M180 X 580                 M20 X 580                 M22 X 580

                              M180 X 600                  M20 X 600                 M22 X 600

 

BULONG THÂN NHỎ XI

 Vật liệu: Xi đen, mạ kẽm

Quy cách:

M22 X 50                      M24 X 50                  M27 X 60                   M30 X 60

M22 X 60                      M24 X 60                  M27 X 70                   M30 X 70

M22 X 70                      M24 X 70                  M27 X 80                   M30 X 80

M22 X 80                      M24 X 80                  M27 X 100                 M30 X 100

M22 X 100                    M24 X 100                M27 X 120                 M30 X 120 

M22 X 120                    M24 X 120                M27 X 150                 M30 X 150

M22 X 150                    M24 X 150

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bulong thép LK cấp bền 10.9
Bulong thép LK cấp bền 10.9
Bulong thép LK cấp bền 12.9
Bulong thép LK cấp bền 12.9
Bulong thép LK cấp bền 8.8
Bulong thép LK cấp bền 8.8
01
01
02
02
Bulong LK thân lớn
Bulong LK thân lớn
04
04
05
05