VÍT CÁC LOẠI

Vít Thạch Cao
Vít Thạch Cao
Vít Sàn Mạ Kẽm
Vít Sàn Mạ Kẽm
Vít Gỗ Đầu Dù
Vít Gỗ Đầu Dù
Vít Bắn Tôn, Sắt, Inox
Vít Bắn Tôn, Sắt, Inox
Vít Gỗ Răng Thưa
Vít Gỗ Răng Thưa
Vít Bắn Tole
Vít Bắn Tole
Vít Gỗ Đầu Bằng
Vít Gỗ Đầu Bằng
Ốc đầu tròn Inox
Ốc đầu tròn Inox