VÍT CÁC LOẠI

Vít Thạch Cao Đầu Bằng Răng Thưa
Vít Thạch Cao Đầu Bằng Răng Thưa
Vít TK Đầu Bằng Mạ Kẽm
Vít TK Đầu Bằng Mạ Kẽm
Vít Gỗ Đầu Dù
Vít Gỗ Đầu Dù
Vít Bắn Tôn, Sắt, Inox
Vít Bắn Tôn, Sắt, Inox
Vít Bắn Tole
Vít Bắn Tole
Vít Gỗ Đầu Bằng / Đầu Tròn
Vít Gỗ Đầu Bằng / Đầu Tròn
Ốc đầu tròn Inox
Ốc đầu tròn Inox
ĐINH RÚT NHÔM, INOX 304(Ri vê)
ĐINH RÚT NHÔM, INOX 304(Ri vê)