BULONG CÁC LOẠI

Bulong Inox, Bulong Xi
Bulong Inox, Bulong Xi
Bulong lục giác trụ tròn
Bulong lục giác trụ tròn
Bulong đầu dù cổ vuông
Bulong đầu dù cổ vuông
Bulong đầu bông
Bulong đầu bông
Bulong răng anh (3/8 in)
Bulong răng anh (3/8 in)
Bulong neo kiểu J, L
Bulong neo kiểu J, L
Bulong lục giác thép 8.8 10.9 12.9
Bulong lục giác thép 8.8 10.9 12.9
Bulong lục giác ngoài thép 8.8 10.9 12.9 (RL, RS)
Bulong lục giác ngoài thép 8.8 10.9 12.9 (RL, RS)
Bulong lục giác trụ tròn thép 8.8 10.9 12.9 (RS)
Bulong lục giác trụ tròn thép 8.8 10.9 12.9 (RS)
Lục giác chìm đầu mo thép 8.8 10.9 12.9
Lục giác chìm đầu mo thép 8.8 10.9 12.9
Lục giác chìm thép 8.8 10.9 12.9
Lục giác chìm thép 8.8 10.9 12.9
Long đền vênh thép
Long đền vênh thép
Bulong lục giác trụ tròn thép 8.8 10.9 12.9 (RL)
Bulong lục giác trụ tròn thép 8.8 10.9 12.9 (RL)
Long đền tròn
Long đền tròn
Long đền vuông
Long đền vuông
Long đền vênh
Long đền vênh

TẮC KÊ CÁC LOẠI

Tắc kê inox ống liền dày
Tắc kê inox ống liền dày
Tắc kê Inox ống lổ
Tắc kê Inox ống lổ
Tắc kê sắt ống liền dày
Tắc kê sắt ống liền dày
Tắc kê móc
Tắc kê móc
Tắc kê sắt ống lỗ
Tắc kê sắt ống lỗ
Tắc kê đạn
Tắc kê đạn
Tắc kê nở 3 cánh
Tắc kê nở 3 cánh

VÍT GỖ CÁC LOẠI

Vít gỗ đầu bằng
Vít gỗ đầu bằng
Vít gỗ đầu tròn
Vít gỗ đầu tròn
Vít gỗ đầu dù
Vít gỗ đầu dù
Vít thạch cao
Vít thạch cao
Vít phong
Vít phong
Vít gỗ răng thưa
Vít gỗ răng thưa
Vít trí
Vít trí
Vít lắp đặt
Vít lắp đặt

ỐC CÁC LOẠI

Ốc đầu bằng
Ốc đầu bằng
Ốc đầu dù
Ốc đầu dù
Ốc đầu tròn
Ốc đầu tròn
Ốc lục giác đầu bằng
Ốc lục giác đầu bằng
Ốc lục giác mo
Ốc lục giác mo
Ốc kệ đầu dù, cổ có cạnh
Ốc kệ đầu dù, cổ có cạnh

ĐAI ỐC/ TÁN CÁC LOẠI

Tán chuồn
Tán chuồn
Đai ốc/ Tán
Đai ốc/ Tán
Tán bầu
Tán bầu
Tán keo/ tán mủ
Tán keo/ tán mủ
Tán liền long đền/ chống xoay
Tán liền long đền/ chống xoay
Tán bầu
Tán bầu
Ống nối lục giác
Ống nối lục giác
Ống nối tròn
Ống nối tròn

VÍT SÀN / VÍT ĐUÔI CÁ CÁC LOẠI

Vít sàn đầu bằng mập/ ren nhuyễn
Vít sàn đầu bằng mập/ ren nhuyễn
Vít TK đầu dù
Vít TK đầu dù
Vít TK đầu tròn
Vít TK đầu tròn
Vít bắn Tole sắt 7 màu, Inox
Vít bắn Tole sắt 7 màu, Inox
Vít ToLe/ Vít Gỗ (Ron đen)
Vít ToLe/ Vít Gỗ (Ron đen)
Vít bắn tole sắt mạ kẽm
Vít bắn tole sắt mạ kẽm
Vít sàn đầu bằng có cánh
Vít sàn đầu bằng có cánh
Vít sàn ngói
Vít sàn ngói

CÁC SẢN PHẪM KHÁC

Ốc siết cáp
Ốc siết cáp
Dây cáp lõi bằng bố, Inox 304
Dây cáp lõi bằng bố, Inox 304
Móc an toàn/ Móc có khoá
Móc an toàn/ Móc có khoá
Tăng đơ
Tăng đơ
Ma ní xoay/ Vòng xoắn
Ma ní xoay/ Vòng xoắn
Ma ní bầu
Ma ní bầu
Ma ní U
Ma ní U
Cùm U
Cùm U
Cùm Omega
Cùm Omega
Cùm treo ống nước
Cùm treo ống nước
Đinh rút nhôm (Rivê)
Đinh rút nhôm (Rivê)
Tyren thép 8.8 10.9 12.9
Tyren thép 8.8 10.9 12.9
Tyren
Tyren
Bẹn cáp
Bẹn cáp
Dây xích
Dây xích